تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

1 THB
=
0.041 AUD
1 بات تایلندبرابر است با0.041 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با24.409 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا امروز دوشنبه 4 تیر 1403 برابر 0.041 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.041 دلار استرالیا. نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا دیروز 0.041 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.041 0.041 کمترین
0.043 0.041 بیشترین
0.041 0.041 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

1 بات تایلند
=
0.04 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.41 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
1.02 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
2.05 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
4.1 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
6.15 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
8.19 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
10.24 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
20.48 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
40.97 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
204.85 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند

1 دلار استرالیا
=
24.41 بات تایلند
10 بات تایلند
=
244.09 بات تایلند
25 بات تایلند
=
610.21 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,220.43 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,440.85 بات تایلند
150 بات تایلند
=
3,661.28 بات تایلند
200 بات تایلند
=
4,881.7 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6,102.13 بات تایلند
500 بات تایلند
=
12,204.26 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
24,408.52 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
122,042.58 بات تایلند
1,660 تومان

قیمت بات تایلند امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 1,660 تومان است که نسبت به روز گذشته 45 تومان (2.79 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,615 تومان معامله می شد.

40,550 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 40,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,100 تومان (2.79 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 39,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و AUD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)