تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

1 THB
=
0.043 AUD
1 بات تایلندبرابر است با0.043 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با23.391 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402 برابر 0.043 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.043 دلار استرالیا. نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا دیروز 0.043 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.042 0.042 کمترین
0.043 0.043 بیشترین
0.043 0.043 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

1 بات تایلند
=
0.04 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.43 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
1.07 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
2.14 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
4.28 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
6.41 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
8.55 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
10.69 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
21.38 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
42.75 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
213.75 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند

1 دلار استرالیا
=
23.39 بات تایلند
10 بات تایلند
=
233.91 بات تایلند
25 بات تایلند
=
584.79 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,169.57 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,339.14 بات تایلند
150 بات تایلند
=
3,508.71 بات تایلند
200 بات تایلند
=
4,678.28 بات تایلند
250 بات تایلند
=
5,847.85 بات تایلند
500 بات تایلند
=
11,695.71 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
23,391.42 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
116,957.09 بات تایلند
1,620 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 1,620 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,620 تومان معامله می شد.

37,880 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 37,880 تومان است که نسبت به روز گذشته 220 تومان (0.58 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 38,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و AUD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)