تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به پوند انگلیس

1 CNY
=
0.106 GBP
1 یوان چینبرابر است با0.106 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با9.412 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به پوند انگلیس

نرخ تبدیل یوان چین به پوند انگلیس

نرخ تبدیل یوان چین به پوند انگلیس امروز دوشنبه 1 مرداد 1403 برابر 0.106 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.106 پوند انگلیس. نرخ تبدیل یوان چین به پوند انگلیس دیروز 0.106 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.106 0.106 کمترین
0.111 0.109 بیشترین
0.108 0.107 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل یوان چین به پوند انگلیس

1 یوان چین
=
0.11 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
1.06 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
2.66 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
5.31 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
10.62 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
15.94 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
21.25 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
26.56 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
53.12 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
106.25 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
531.23 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به یوان چین

1 پوند انگلیس
=
9.41 یوان چین
10 یوان چین
=
94.12 یوان چین
25 یوان چین
=
235.3 یوان چین
50 یوان چین
=
470.61 یوان چین
100 یوان چین
=
941.21 یوان چین
150 یوان چین
=
1,411.82 یوان چین
200 یوان چین
=
1,882.43 یوان چین
250 یوان چین
=
2,353.04 یوان چین
500 یوان چین
=
4,706.07 یوان چین
1000 یوان چین
=
9,412.14 یوان چین
5000 یوان چین
=
47,060.72 یوان چین
7,900 تومان

قیمت یوان چین امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 7,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.63 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,950 تومان معامله می شد.

73,650 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 73,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.41 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 73,950 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی انگلیس و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و GBP/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)