تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به دلار کانادا

1 CNY
=
0.188 CAD
1 یوان چینبرابر است با0.188 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با5.306 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به دلار کانادا

نرخ تبدیل یوان چین به دلار کانادا

نرخ تبدیل یوان چین به دلار کانادا امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 0.188 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.188 دلار کانادا. نرخ تبدیل یوان چین به دلار کانادا دیروز 0.188 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.187 0.188 کمترین
0.190 0.190 بیشترین
0.188 0.189 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل یوان چین به دلار کانادا

1 یوان چین
=
0.19 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.88 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
4.71 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
9.42 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
18.85 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
28.27 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
37.69 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
47.11 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
94.23 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
188.46 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
942.28 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به یوان چین

1 دلار کانادا
=
5.31 یوان چین
10 یوان چین
=
53.06 یوان چین
25 یوان چین
=
132.66 یوان چین
50 یوان چین
=
265.31 یوان چین
100 یوان چین
=
530.63 یوان چین
150 یوان چین
=
795.94 یوان چین
200 یوان چین
=
1,061.26 یوان چین
250 یوان چین
=
1,326.57 یوان چین
500 یوان چین
=
2,653.14 یوان چین
1000 یوان چین
=
5,306.29 یوان چین
5000 یوان چین
=
26,531.43 یوان چین
8,010 تومان

قیمت یوان چین امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 8,010 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.62 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 8,060 تومان معامله می شد.

42,500 تومان

قیمت دلار کانادا امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 42,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کانادا و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)