تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

1 THB
=
0.039 CAD
1 بات تایلندبرابر است با0.039 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با25.64 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.039 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.039 دلار کانادا. نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا دیروز 0.039 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.037 0.038 کمترین
0.039 0.039 بیشترین
0.038 0.039 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

1 بات تایلند
=
0.04 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.39 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.98 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
1.95 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
3.9 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
5.85 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
7.8 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
9.75 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
19.5 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
39 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
195.01 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به بات تایلند

1 دلار کانادا
=
25.64 بات تایلند
10 بات تایلند
=
256.4 بات تایلند
25 بات تایلند
=
640.99 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,281.99 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,563.97 بات تایلند
150 بات تایلند
=
3,845.96 بات تایلند
200 بات تایلند
=
5,127.94 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6,409.93 بات تایلند
500 بات تایلند
=
12,819.85 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
25,639.71 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
128,198.53 بات تایلند
1,455 تومان

قیمت بات تایلند امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 1,455 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (1.39 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,435 تومان معامله می شد.

37,320 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 37,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,290 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)