تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

1 THB
=
0.037 CAD
1 بات تایلندبرابر است با0.037 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با26.827 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 0.037 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.037 دلار کانادا. نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا دیروز 0.037 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.037 0.037 کمترین
0.038 0.038 بیشترین
0.037 0.037 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

1 بات تایلند
=
0.04 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.37 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.93 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
1.86 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
3.73 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
5.59 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
7.46 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
9.32 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
18.64 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
37.28 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
186.38 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به بات تایلند

1 دلار کانادا
=
26.83 بات تایلند
10 بات تایلند
=
268.27 بات تایلند
25 بات تایلند
=
670.67 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,341.34 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,682.69 بات تایلند
150 بات تایلند
=
4,024.03 بات تایلند
200 بات تایلند
=
5,365.37 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6,706.71 بات تایلند
500 بات تایلند
=
13,413.43 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
26,826.85 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
134,134.26 بات تایلند
1,600 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 1,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.31 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,595 تومان معامله می شد.

43,000 تومان

قیمت دلار کانادا امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 43,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.47 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)