تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

1 THB
=
0.038 CAD
1 بات تایلندبرابر است با0.038 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با26.101 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 0.038 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.038 دلار کانادا. نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا دیروز 0.039 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.038 0.038 کمترین
0.040 0.040 بیشترین
0.040 0.039 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

1 بات تایلند
=
0.04 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.38 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.96 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
1.92 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
3.83 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
5.75 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
7.66 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
9.58 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
19.16 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
38.31 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
191.56 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به بات تایلند

1 دلار کانادا
=
26.1 بات تایلند
10 بات تایلند
=
261.01 بات تایلند
25 بات تایلند
=
652.52 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,305.05 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,610.1 بات تایلند
150 بات تایلند
=
3,915.15 بات تایلند
200 بات تایلند
=
5,220.19 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6,525.24 بات تایلند
500 بات تایلند
=
13,050.49 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
26,100.97 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
130,504.86 بات تایلند
1,455 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 1,455 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (2.68 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,495 تومان معامله می شد.

38,350 تومان

قیمت دلار کانادا امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 38,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 750 تومان (1.92 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 39,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)