تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار عراق به دلار کانادا

1 IQD
=
0.001 CAD
1 دینار عراقبرابر است با0.001 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با962.941 دینار عراق
نرخ تبدیل دینار عراق به دلار کانادا

نرخ تبدیل دینار عراق به دلار کانادا

نرخ تبدیل دینار عراق به دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.001 است. یعنی 1 دینار عراق برابر است با 0.001 دلار کانادا. نرخ تبدیل دینار عراق به دلار کانادا دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار عراق به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار عراق به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل دینار عراق به دلار کانادا

1 دینار عراق
=
0 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.01 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.03 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
0.05 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
0.1 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
0.16 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
0.21 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
0.26 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
0.52 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1.04 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
5.19 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به دینار عراق

1 دلار کانادا
=
962.94 دینار عراق
10 دینار عراق
=
9,629.41 دینار عراق
25 دینار عراق
=
24,073.53 دینار عراق
50 دینار عراق
=
48,147.06 دینار عراق
100 دینار عراق
=
96,294.12 دینار عراق
150 دینار عراق
=
144,441.18 دینار عراق
200 دینار عراق
=
192,588.24 دینار عراق
250 دینار عراق
=
240,735.29 دینار عراق
500 دینار عراق
=
481,470.59 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
962,941.18 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
4,814,705.88 دینار عراق
3,815 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 3,815 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 3,835 تومان معامله می شد.

37,330 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 37,330 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,290 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار عراق به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار عراق و همچنین نرخ دلار به دلار کانادا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار عراق را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار عراق به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)