تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به دلار کانادا

1 AFN
=
0.019 CAD
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.019 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با51.72 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار کانادا

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار کانادا

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار کانادا امروز دوشنبه 4 تیر 1403 برابر 0.019 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.019 دلار کانادا. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار کانادا دیروز 0.019 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.019 0.019 کمترین
0.020 0.020 بیشترین
0.019 0.019 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به دلار کانادا

1 افغانی افغانستان
=
0.02 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.19 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.48 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
0.97 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
1.93 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
2.9 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
3.87 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
4.83 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
9.67 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
19.33 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
96.67 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به افغانی افغانستان

1 دلار کانادا
=
51.72 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
517.2 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,293.01 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,586.01 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
5,172.02 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
7,758.04 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
10,344.05 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
12,930.06 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
25,860.12 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
51,720.23 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
258,601.17 افغانی افغانستان
848 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 848 تومان است که نسبت به روز گذشته 11 تومان (1.31 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 837 تومان معامله می شد.

43,850 تومان

قیمت دلار کانادا امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 43,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 500 تومان (1.15 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 43,350 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به دلار کانادا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)