تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به دلار کانادا

1 AMD
=
0.003 CAD
1 درام ارمنستانبرابر است با0.003 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با296.46 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار کانادا

نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار کانادا

نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار کانادا امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.003 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 0.003 دلار کانادا. نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار کانادا دیروز 0.003 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.003 0.003 کمترین
0.004 0.003 بیشترین
0.003 0.003 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به دلار کانادا

1 درام ارمنستان
=
0 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.03 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.08 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
0.17 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
0.34 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
0.51 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
0.67 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
0.84 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
1.69 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
3.37 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
16.87 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به درام ارمنستان

1 دلار کانادا
=
296.46 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
2,964.6 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
7,411.5 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
14,823.01 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
29,646.02 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
44,469.03 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
59,292.04 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
74,115.04 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
148,230.09 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
296,460.18 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
1,482,300.88 درام ارمنستان
12,560 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 12,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (0.87 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 12,670 تومان معامله می شد.

37,230 تومان

قیمت دلار کانادا امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 37,230 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (0.29 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,340 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درام ارمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)