تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به دلار کانادا

1 EUR
=
1.483 CAD
1 یوروبرابر است با1.483 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با0.674 یورو
نرخ تبدیل یورو به دلار کانادا

نرخ تبدیل یورو به دلار کانادا

نرخ تبدیل یورو به دلار کانادا امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 1.483 است. یعنی 1 یورو برابر است با 1.483 دلار کانادا. نرخ تبدیل یورو به دلار کانادا دیروز 1.483 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
1.459 1.461 کمترین
1.484 1.484 بیشترین
1.470 1.474 میانگین
0.006 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل یورو به دلار کانادا

1 یورو
=
1.48 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
14.83 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
37.07 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
74.13 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
148.26 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
222.4 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
296.53 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
370.66 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
741.32 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1,482.65 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
7,413.23 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به یورو

1 دلار کانادا
=
0.67 یورو
10 یورو
=
6.74 یورو
25 یورو
=
16.86 یورو
50 یورو
=
33.72 یورو
100 یورو
=
67.45 یورو
150 یورو
=
101.17 یورو
200 یورو
=
134.89 یورو
250 یورو
=
168.62 یورو
500 یورو
=
337.23 یورو
1000 یورو
=
674.47 یورو
5000 یورو
=
3,372.35 یورو
62,800 تومان

قیمت یورو امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 62,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 63,000 تومان معامله می شد.

42,300 تومان

قیمت دلار کانادا امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 42,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/CAD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی کانادا و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/CAD فارکس می توانید یورو خود را به دلار کانادا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)