تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به دلار کانادا

1 AUD
=
0.866 CAD
1 دلار استرالیابرابر است با0.866 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با1.155 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار کانادا امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 0.866 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 0.866 دلار کانادا. نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار کانادا دیروز 0.868 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.865 0.865 کمترین
0.905 0.879 بیشترین
0.879 0.872 میانگین
0.010 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به دلار کانادا

1 دلار استرالیا
=
0.87 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
8.66 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
21.64 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
43.28 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
86.57 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
129.85 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
173.14 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
216.42 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
432.84 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
865.68 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
4,328.41 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به دلار استرالیا

1 دلار کانادا
=
1.16 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
11.55 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
28.88 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
57.76 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
115.52 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
173.27 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
231.03 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
288.79 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
577.58 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
1,155.16 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
5,775.8 دلار استرالیا
31,900 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 31,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 32,010 تومان معامله می شد.

36,870 تومان

قیمت دلار کانادا امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 36,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.03 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 36,860 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار AUD/CAD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی کانادا و سایت رزرو بانک استرالیا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار AUD/CAD فارکس می توانید دلار استرالیا خود را به دلار کانادا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)