تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به دینار عراق

1 CAD
=
1,112.891 IQD
1 دلار کانادابرابر است با1,112.891 دینار عراق
1 دینار عراقبرابر است با0.001 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به دینار عراق

نرخ تبدیل دلار کانادا به دینار عراق

نرخ تبدیل دلار کانادا به دینار عراق امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 1,112.891 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 1,112.891 دینار عراق. نرخ تبدیل دلار کانادا به دینار عراق دیروز 1,111.273 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به دینار عراق

سه ماهه یکماهه  
969.356 1106.445 کمترین
1134.373 1130.178 بیشترین
1100.100 1120.017 میانگین
55.310 7.893 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به دینار عراق
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به دینار عراق

1 دلار کانادا
=
1,112.89 دینار عراق
10 دینار عراق
=
11,128.91 دینار عراق
25 دینار عراق
=
27,822.29 دینار عراق
50 دینار عراق
=
55,644.57 دینار عراق
100 دینار عراق
=
111,289.15 دینار عراق
150 دینار عراق
=
166,933.72 دینار عراق
200 دینار عراق
=
222,578.3 دینار عراق
250 دینار عراق
=
278,222.87 دینار عراق
500 دینار عراق
=
556,445.74 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
1,112,891.48 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
5,564,457.39 دینار عراق

تبدیل دینار عراق به دلار کانادا

1 دینار عراق
=
0 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.01 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.02 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
0.04 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
0.09 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
0.13 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
0.18 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
0.22 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
0.45 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
0.9 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
4.49 دلار کانادا
47,300 تومان

قیمت دلار کانادا امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 47,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 47,450 تومان معامله می شد.

4,335 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 4,335 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 4,350 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار عراق چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به دینار عراق سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار کانادا و همچنین نرخ دلار به دینار عراق بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به دینار عراق تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار عراق به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)