تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

1 INR
=
0.132 TJS
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.132 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با7.603 روپیه هندوستان
نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 12 آذر 1402 برابر 0.132 است. یعنی 1 روپیه هندوستان برابر است با 0.132 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان دیروز 0.131 بود.

آمار مربوط به تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.130 0.130 کمترین
0.133 0.132 بیشترین
0.132 0.131 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

1 روپیه هندوستان
=
0.13 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
1.32 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
3.29 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
6.58 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
13.15 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
19.73 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
26.31 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
32.88 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
65.77 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
131.53 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
657.67 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه هندوستان

1 سامانی تاجیکستان
=
7.6 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
76.03 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
190.07 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
380.13 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
760.26 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
1,140.39 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
1,520.53 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
1,900.66 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
3,801.31 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
7,602.63 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
38,013.15 روپیه هندوستان
609 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 609 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 609 تومان معامله می شد.

4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.11 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,640 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روپیه هند به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روپیه هند را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای روپیه هند و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)