تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

1 INR
=
0.13 TJS
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.13 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با7.713 روپیه هندوستان
نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403 برابر 0.130 است. یعنی 1 روپیه هندوستان برابر است با 0.130 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان دیروز 0.130 بود.

آمار مربوط به تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.130 0.130 کمترین
0.132 0.131 بیشترین
0.131 0.131 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل روپیه هندوستان به سامانی تاجیکستان

1 روپیه هندوستان
=
0.13 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
1.3 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
3.24 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
6.48 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
12.97 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
19.45 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
25.93 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
32.41 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
64.83 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
129.65 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
648.26 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه هندوستان

1 سامانی تاجیکستان
=
7.71 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
77.13 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
192.82 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
385.65 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
771.29 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
1,156.94 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
1,542.58 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
1,928.23 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
3,856.46 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
7,712.92 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
38,564.62 روپیه هندوستان
697 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 697 تومان است که نسبت به روز گذشته 7 تومان (0.99 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 704 تومان معامله می شد.

5,380 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 5,380 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روپیه هند به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روپیه هند را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای روپیه هند و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)