تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان

1 AMD
=
0.027 TJS
1 درام ارمنستانبرابر است با0.027 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با36.708 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.027 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 0.027 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان دیروز 0.027 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.026 0.027 کمترین
0.029 0.027 بیشترین
0.028 0.027 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان

1 درام ارمنستان
=
0.03 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.27 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.68 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1.36 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
2.72 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
4.09 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
5.45 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
6.81 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
13.62 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
27.24 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
136.21 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به درام ارمنستان

1 سامانی تاجیکستان
=
36.71 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
367.08 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
917.7 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
1,835.4 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
3,670.81 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
5,506.21 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
7,341.61 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
9,177.01 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
18,354.03 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
36,708.05 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
183,540.26 درام ارمنستان
12,620 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 12,620 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.39 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 12,670 تومان معامله می شد.

4,630 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,630 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای درام ارمنستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)