تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان

1 GBP
=
13.863 TJS
1 پوند انگلیسبرابر است با13.863 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.072 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 13.863 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 13.863 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان دیروز 13.875 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
13.257 13.304 کمترین
13.919 13.919 بیشترین
13.510 13.585 میانگین
0.176 0.167 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان

1 پوند انگلیس
=
13.86 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
138.63 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
346.58 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
693.16 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,386.33 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
2,079.49 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,772.66 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
3,465.82 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
6,931.65 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
13,863.29 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
69,316.46 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند انگلیس

1 سامانی تاجیکستان
=
0.07 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.72 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
1.8 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
3.61 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
7.21 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
10.82 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
14.43 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
18.03 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
36.07 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
72.13 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
360.66 پوند انگلیس
63,700 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 63,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (0.55 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 63,350 تومان معامله می شد.

4,640 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 4,640 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.54 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,615 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)