تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ریال عربستان به سامانی تاجیکستان

1 SAR
=
2.921 TJS
1 ریال عربستانبرابر است با2.921 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.342 ریال عربستان
نرخ تبدیل ریال عربستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل ریال عربستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل ریال عربستان به سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 2.921 است. یعنی 1 ریال عربستان برابر است با 2.921 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل ریال عربستان به سامانی تاجیکستان دیروز 2.921 بود.

آمار مربوط به تبدیل ریال عربستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
2.896 2.896 کمترین
2.935 2.928 بیشترین
2.923 2.918 میانگین
0.007 0.008 انحراف معیار

نمودار نرخ ریال عربستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل ریال عربستان به سامانی تاجیکستان

1 ریال عربستان
=
2.92 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
29.21 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
73.01 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
146.03 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
292.05 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
438.08 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
584.11 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
730.13 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
1,460.27 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
2,920.53 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
14,602.67 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به ریال عربستان

1 سامانی تاجیکستان
=
0.34 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
3.42 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
8.56 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
17.12 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
34.24 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
51.36 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
68.48 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
85.6 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
171.2 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
342.4 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
1,712.02 ریال عربستان
13,530 تومان

قیمت ریال عربستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 13,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,530 تومان معامله می شد.

4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,635 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ریال عربستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس ریال عربستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای ریال عربستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)