تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

1 THB
=
0.296 TJS
1 بات تایلندبرابر است با0.296 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با3.383 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 0.296 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.296 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان دیروز 0.296 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.289 0.289 کمترین
0.303 0.298 بیشترین
0.296 0.293 میانگین
0.003 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

1 بات تایلند
=
0.3 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
2.96 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
7.39 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
14.78 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
29.56 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
44.34 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
59.12 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
73.9 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
147.8 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
295.59 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
1,477.97 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند

1 سامانی تاجیکستان
=
3.38 بات تایلند
10 بات تایلند
=
33.83 بات تایلند
25 بات تایلند
=
84.58 بات تایلند
50 بات تایلند
=
169.15 بات تایلند
100 بات تایلند
=
338.3 بات تایلند
150 بات تایلند
=
507.45 بات تایلند
200 بات تایلند
=
676.6 بات تایلند
250 بات تایلند
=
845.76 بات تایلند
500 بات تایلند
=
1,691.51 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
3,383.02 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
16,915.12 بات تایلند
1,605 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 1,605 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,605 تومان معامله می شد.

5,430 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 5,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,430 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)