تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

1 THB
=
0.297 TJS
1 بات تایلندبرابر است با0.297 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با3.362 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 0.297 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.297 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان دیروز 0.297 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.297 0.297 کمترین
0.309 0.303 بیشترین
0.304 0.300 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

1 بات تایلند
=
0.3 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
2.97 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
7.44 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
14.87 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
29.74 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
44.61 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
59.48 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
74.35 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
148.71 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
297.42 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
1,487.09 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند

1 سامانی تاجیکستان
=
3.36 بات تایلند
10 بات تایلند
=
33.62 بات تایلند
25 بات تایلند
=
84.06 بات تایلند
50 بات تایلند
=
168.11 بات تایلند
100 بات تایلند
=
336.23 بات تایلند
150 بات تایلند
=
504.34 بات تایلند
200 بات تایلند
=
672.45 بات تایلند
250 بات تایلند
=
840.57 بات تایلند
500 بات تایلند
=
1,681.13 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
3,362.27 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
16,811.34 بات تایلند
1,800 تومان

قیمت بات تایلند امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 1,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (1.1 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,820 تومان معامله می شد.

6,060 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 6,060 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.98 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,120 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)