تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان

1 USD
=
10.933 TJS
1 دلار آمریکابرابر است با10.933 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.091 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 10.933 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 10.933 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان دیروز 10.935 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
10.915 10.933 کمترین
10.957 10.956 بیشترین
10.942 10.945 میانگین
0.011 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان

1 دلار آمریکا
=
10.93 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
109.33 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
273.32 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
546.65 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,093.3 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,639.95 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,186.6 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,733.25 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
5,466.5 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
10,933 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
54,665 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

1 سامانی تاجیکستان
=
0.09 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.91 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
2.29 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
4.57 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
9.15 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
13.72 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
18.29 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
22.87 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
45.73 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
91.47 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
457.33 دلار آمریکا
66,050 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 66,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 800 تومان (1.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 66,850 تومان معامله می شد.

6,040 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 6,040 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (1.15 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,110 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)