تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

1 CNY
=
1.535 TJS
1 یوان چینبرابر است با1.535 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.652 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 1.535 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 1.535 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان دیروز 1.527 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
1.488 1.488 کمترین
1.543 1.531 بیشترین
1.509 1.512 میانگین
0.012 0.013 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

1 یوان چین
=
1.53 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
15.35 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
38.37 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
76.74 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
153.48 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
230.22 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
306.96 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
383.7 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
767.41 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,534.82 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
7,674.09 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به یوان چین

1 سامانی تاجیکستان
=
0.65 یوان چین
10 یوان چین
=
6.52 یوان چین
25 یوان چین
=
16.29 یوان چین
50 یوان چین
=
32.58 یوان چین
100 یوان چین
=
65.15 یوان چین
150 یوان چین
=
97.73 یوان چین
200 یوان چین
=
130.31 یوان چین
250 یوان چین
=
162.89 یوان چین
500 یوان چین
=
325.77 یوان چین
1000 یوان چین
=
651.54 یوان چین
5000 یوان چین
=
3,257.71 یوان چین
7,110 تومان

قیمت یوان چین امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 7,110 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,110 تومان معامله می شد.

4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.43 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)