تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

1 CNY
=
1.489 TJS
1 یوان چینبرابر است با1.489 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.672 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 1.489 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 1.489 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان دیروز 1.497 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
1.496 1.496 کمترین
1.524 1.518 بیشترین
1.512 1.509 میانگین
0.006 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به سامانی تاجیکستان

1 یوان چین
=
1.49 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
14.89 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
37.23 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
74.45 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
148.9 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
223.36 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
297.81 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
372.26 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
744.52 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,489.05 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
7,445.24 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به یوان چین

1 سامانی تاجیکستان
=
0.67 یوان چین
10 یوان چین
=
6.72 یوان چین
25 یوان چین
=
16.79 یوان چین
50 یوان چین
=
33.58 یوان چین
100 یوان چین
=
67.16 یوان چین
150 یوان چین
=
100.74 یوان چین
200 یوان چین
=
134.31 یوان چین
250 یوان چین
=
167.89 یوان چین
500 یوان چین
=
335.78 یوان چین
1000 یوان چین
=
671.57 یوان چین
5000 یوان چین
=
3,357.85 یوان چین
8,010 تومان

قیمت یوان چین امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 8,010 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.62 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 8,060 تومان معامله می شد.

5,380 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 5,380 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,380 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)