تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان

1 MYR
=
2.297 TJS
1 رینگیت مالزیبرابر است با2.297 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.435 رینگیت مالزی
نرخ تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 2.297 است. یعنی 1 رینگیت مالزی برابر است با 2.297 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان دیروز 2.297 بود.

آمار مربوط به تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
2.283 2.297 کمترین
2.339 2.328 بیشترین
2.309 2.311 میانگین
0.013 0.008 انحراف معیار

نمودار نرخ رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان

1 رینگیت مالزی
=
2.3 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
22.97 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
57.43 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
114.86 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
229.71 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
344.57 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
459.43 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
574.28 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
1,148.56 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
2,297.13 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
11,485.64 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

1 سامانی تاجیکستان
=
0.44 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
4.35 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
10.88 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
21.77 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
43.53 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
65.3 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
87.07 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
108.83 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
217.66 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
435.33 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
2,176.63 رینگیت مالزی
14,560 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 14,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,030 تومان (7.61 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 13,530 تومان معامله می شد.

6,340 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 6,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 450 تومان (7.64 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,890 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رینگیت مالزی را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رینگیت مالزی و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)