تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به سامانی تاجیکستان

1 AZN
=
6.312 TJS
1 مانات آذربایجانبرابر است با6.312 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.158 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به سامانی تاجیکستان امروز شنبه 26 خرداد 1403 برابر 6.312 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 6.312 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به سامانی تاجیکستان دیروز 6.344 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
6.312 6.312 کمترین
6.446 6.443 بیشترین
6.415 6.375 میانگین
0.035 0.035 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به سامانی تاجیکستان

1 مانات آذربایجان
=
6.31 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
63.12 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
157.79 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
315.59 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
631.18 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
946.76 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1,262.35 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
1,577.94 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
3,155.88 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
6,311.76 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
31,558.82 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به مانات آذربایجان

1 سامانی تاجیکستان
=
0.16 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
1.58 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
3.96 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
7.92 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
15.84 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
23.77 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
31.69 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
39.61 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
79.22 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
158.43 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
792.17 مانات آذربایجان
34,710 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز شنبه 26 خرداد 1403, در بازار 34,710 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.06 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 34,730 تومان معامله می شد.

5,500 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز شنبه 26 خرداد 1403, در بازار 5,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.36 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,480 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات آذربایجان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)