تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان

1 AUD
=
7.024 TJS
1 دلار استرالیابرابر است با7.024 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.142 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 7.024 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 7.024 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان دیروز 7.084 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
6.982 6.982 کمترین
7.533 7.101 بیشترین
7.161 7.042 میانگین
0.147 0.035 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان

1 دلار استرالیا
=
7.02 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
70.24 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
175.6 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
351.21 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
702.41 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,053.62 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1,404.83 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
1,756.04 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
3,512.07 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
7,024.14 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
35,120.71 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا

1 سامانی تاجیکستان
=
0.14 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
1.42 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
3.56 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
7.12 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
14.24 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
21.35 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
28.47 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
35.59 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
71.18 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
142.37 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
711.83 دلار استرالیا
31,830 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 31,830 تومان است که نسبت به روز گذشته 340 تومان (1.06 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 32,170 تومان معامله می شد.

4,530 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 4,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,540 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)