تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به منات ترکمنستان

1 USD
=
3.497 TMT
1 دلار آمریکابرابر است با3.497 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.286 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار آمریکا به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار آمریکا به منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 3 مرداد 1403 برابر 3.497 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 3.497 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دلار آمریکا به منات ترکمنستان دیروز 3.500 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
3.495 3.497 کمترین
3.503 3.503 بیشترین
3.500 3.500 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به منات ترکمنستان

1 دلار آمریکا
=
3.5 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
34.97 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
87.42 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
174.85 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
349.7 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
524.55 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
699.4 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
874.25 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,748.5 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
3,497 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
17,485 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دلار آمریکا

1 منات ترکمنستان
=
0.29 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
2.86 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
7.15 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
14.3 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
28.6 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
42.89 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
57.19 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
71.49 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
142.98 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
285.96 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
1,429.8 دلار آمریکا
58,400 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 3 مرداد 1403, در بازار 58,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 700 تومان (1.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 57,700 تومان معامله می شد.

16,690 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 3 مرداد 1403, در بازار 16,690 تومان است که نسبت به روز گذشته 220 تومان (1.34 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,470 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)