تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به منات ترکمنستان

1 GBP
=
4.359 TMT
1 پوند انگلیسبرابر است با4.359 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.229 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل پوند انگلیس به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل پوند انگلیس به منات ترکمنستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 4.359 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 4.359 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل پوند انگلیس به منات ترکمنستان دیروز 4.357 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
4.357 4.357 کمترین
4.499 4.455 بیشترین
4.428 4.411 میانگین
0.028 0.028 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به منات ترکمنستان

1 پوند انگلیس
=
4.36 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
43.59 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
108.97 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
217.93 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
435.87 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
653.8 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
871.73 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
1,089.66 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
2,179.33 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
4,358.66 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
21,793.28 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به پوند انگلیس

1 منات ترکمنستان
=
0.23 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
2.29 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
5.74 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
11.47 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
22.94 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
34.41 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
45.89 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
57.36 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
114.71 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
229.43 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
1,147.14 پوند انگلیس
81,000 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 81,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,400 تومان (2.88 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 83,400 تومان معامله می شد.

18,790 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 18,790 تومان است که نسبت به روز گذشته 540 تومان (2.79 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 19,330 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)