تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

1 CNY
=
0.482 TMT
1 یوان چینبرابر است با0.482 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با2.075 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان امروز دوشنبه 25 تیر 1403 برابر 0.482 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.482 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان دیروز 0.481 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.480 0.480 کمترین
0.486 0.482 بیشترین
0.482 0.481 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

1 یوان چین
=
0.48 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
4.82 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
12.05 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
24.09 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
48.18 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
72.27 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
96.37 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
120.46 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
240.92 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
481.83 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
2,409.17 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به یوان چین

1 منات ترکمنستان
=
2.08 یوان چین
10 یوان چین
=
20.75 یوان چین
25 یوان چین
=
51.89 یوان چین
50 یوان چین
=
103.77 یوان چین
100 یوان چین
=
207.54 یوان چین
150 یوان چین
=
311.31 یوان چین
200 یوان چین
=
415.08 یوان چین
250 یوان چین
=
518.85 یوان چین
500 یوان چین
=
1,037.7 یوان چین
1000 یوان چین
=
2,075.41 یوان چین
5000 یوان چین
=
10,377.04 یوان چین
7,990 تومان

قیمت یوان چین امروز دوشنبه 25 تیر 1403, در بازار 7,990 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,990 تومان معامله می شد.

16,580 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز دوشنبه 25 تیر 1403, در بازار 16,580 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.12 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)