تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

1 CNY
=
0.486 TMT
1 یوان چینبرابر است با0.486 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با2.056 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402 برابر 0.486 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.486 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان دیروز 0.486 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.484 0.485 کمترین
0.492 0.489 بیشترین
0.488 0.486 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به منات ترکمنستان

1 یوان چین
=
0.49 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
4.86 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
12.16 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
24.32 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
48.64 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
72.96 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
97.27 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
121.59 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
243.19 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
486.37 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
2,431.87 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به یوان چین

1 منات ترکمنستان
=
2.06 یوان چین
10 یوان چین
=
20.56 یوان چین
25 یوان چین
=
51.4 یوان چین
50 یوان چین
=
102.8 یوان چین
100 یوان چین
=
205.6 یوان چین
150 یوان چین
=
308.4 یوان چین
200 یوان چین
=
411.21 یوان چین
250 یوان چین
=
514.01 یوان چین
500 یوان چین
=
1,028.02 یوان چین
1000 یوان چین
=
2,056.03 یوان چین
5000 یوان چین
=
10,280.16 یوان چین
7,950 تومان

قیمت یوان چین امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 7,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.13 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,940 تومان معامله می شد.

16,340 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 16,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,340 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)