تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به منات ترکمنستان

1 SEK
=
0.316 TMT
1 کرون سوئدبرابر است با0.316 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با3.162 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به منات ترکمنستان امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 0.316 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.316 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل کرون سوئد به منات ترکمنستان دیروز 0.321 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.313 0.313 کمترین
0.345 0.321 بیشترین
0.324 0.316 میانگین
0.009 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به منات ترکمنستان

1 کرون سوئد
=
0.32 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
3.16 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
7.91 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
15.81 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
31.63 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
47.44 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
63.26 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
79.07 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
158.14 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
316.28 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
1,581.42 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به کرون سوئد

1 منات ترکمنستان
=
3.16 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
31.62 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
79.04 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
158.09 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
316.17 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
474.26 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
632.34 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
790.43 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
1,580.86 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
3,161.71 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
15,808.57 کرون سوئد
4,525 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 4,525 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (1.09 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,575 تومان معامله می شد.

14,310 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 14,310 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.42 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,250 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)