تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درهم امارات به منات ترکمنستان

1 AED
=
0.953 TMT
1 درهم اماراتبرابر است با0.953 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با1.049 درهم امارات
نرخ تبدیل درهم امارات به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل درهم امارات به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل درهم امارات به منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.953 است. یعنی 1 درهم امارات برابر است با 0.953 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل درهم امارات به منات ترکمنستان دیروز 0.953 بود.

آمار مربوط به تبدیل درهم امارات به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.951 0.952 کمترین
0.953 0.953 بیشترین
0.953 0.953 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ درهم امارات به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل درهم امارات به منات ترکمنستان

1 درهم امارات
=
0.95 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
9.53 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
23.82 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
47.64 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
95.29 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
142.93 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
190.58 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
238.22 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
476.45 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
952.9 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
4,764.5 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به درهم امارات

1 منات ترکمنستان
=
1.05 درهم امارات
10 درهم امارات
=
10.49 درهم امارات
25 درهم امارات
=
26.24 درهم امارات
50 درهم امارات
=
52.47 درهم امارات
100 درهم امارات
=
104.94 درهم امارات
150 درهم امارات
=
157.41 درهم امارات
200 درهم امارات
=
209.89 درهم امارات
250 درهم امارات
=
262.36 درهم امارات
500 درهم امارات
=
524.71 درهم امارات
1000 درهم امارات
=
1,049.43 درهم امارات
5000 درهم امارات
=
5,247.14 درهم امارات
17,920 تومان

قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 17,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 280 تومان (1.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد درهم امارات ، روز گذشته با قیمت 18,200 تومان معامله می شد.

18,800 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 18,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (1.57 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 19,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درهم امارات به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درهم امارات را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای درهم امارات و منات ترکمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)