تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

1 SAR
=
0.933 TMT
1 ریال عربستانبرابر است با0.933 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با1.072 ریال عربستان
نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 0.933 است. یعنی 1 ریال عربستان برابر است با 0.933 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان دیروز 0.933 بود.

آمار مربوط به تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.929 0.929 کمترین
0.936 0.936 بیشترین
0.934 0.933 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ ریال عربستان به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

1 ریال عربستان
=
0.93 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
9.33 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
23.32 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
46.64 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
93.28 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
139.92 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
186.56 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
233.2 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
466.4 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
932.8 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
4,664 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

1 منات ترکمنستان
=
1.07 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
10.72 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
26.8 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
53.6 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
107.2 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
160.81 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
214.41 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
268.01 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
536.02 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
1,072.04 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
5,360.21 ریال عربستان
13,520 تومان

قیمت ریال عربستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 13,520 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,490 تومان معامله می شد.

14,490 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 14,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,460 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس ریال عربستان را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای ریال عربستان و منات ترکمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)