تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

1 SAR
=
0.932 TMT
1 ریال عربستانبرابر است با0.932 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با1.073 ریال عربستان
نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403 برابر 0.932 است. یعنی 1 ریال عربستان برابر است با 0.932 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان دیروز 0.933 بود.

آمار مربوط به تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.932 0.933 کمترین
0.934 0.934 بیشترین
0.933 0.933 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ ریال عربستان به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان

1 ریال عربستان
=
0.93 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
9.32 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
23.31 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
46.61 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
93.23 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
139.84 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
186.45 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
233.07 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
466.13 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
932.27 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
4,661.33 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به ریال عربستان

1 منات ترکمنستان
=
1.07 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
10.73 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
26.82 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
53.63 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
107.27 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
160.9 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
214.53 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
268.16 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
536.33 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
1,072.65 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
5,363.27 ریال عربستان
15,280 تومان

قیمت ریال عربستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 15,280 تومان است که نسبت به روز گذشته 270 تومان (1.74 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 15,550 تومان معامله می شد.

16,390 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 16,390 تومان است که نسبت به روز گذشته 270 تومان (1.62 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,660 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ریال عربستان به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس ریال عربستان را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای ریال عربستان و منات ترکمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)