تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به منات ترکمنستان

1 AUD
=
2.282 TMT
1 دلار استرالیابرابر است با2.282 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.438 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار استرالیا به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار استرالیا به منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402 برابر 2.282 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 2.282 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دلار استرالیا به منات ترکمنستان دیروز 2.284 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
2.252 2.277 کمترین
2.381 2.380 بیشترین
2.333 2.327 میانگین
0.024 0.031 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به منات ترکمنستان

1 دلار استرالیا
=
2.28 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
22.82 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
57.04 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
114.08 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
228.16 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
342.24 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
456.32 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
570.4 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,140.81 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2,281.62 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
11,408.08 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دلار استرالیا

1 منات ترکمنستان
=
0.44 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
4.38 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
10.96 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
21.91 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
43.83 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
65.74 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
87.66 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
109.57 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
219.14 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
438.29 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
2,191.43 دلار استرالیا
33,870 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 33,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 580 تومان (1.68 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 34,450 تومان معامله می شد.

14,840 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 14,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 240 تومان (1.59 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 15,080 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)