تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار عراق به منات ترکمنستان

1 IQD
=
0.002 TMT
1 دینار عراقبرابر است با0.002 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با436.571 دینار عراق
نرخ تبدیل دینار عراق به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دینار عراق به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دینار عراق به منات ترکمنستان امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 0.002 است. یعنی 1 دینار عراق برابر است با 0.002 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دینار عراق به منات ترکمنستان دیروز 0.002 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار عراق به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.002 0.002 کمترین
0.002 0.002 بیشترین
0.002 0.002 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار عراق به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دینار عراق به منات ترکمنستان

1 دینار عراق
=
0 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
0.02 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
0.06 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
0.11 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
0.23 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
0.34 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
0.46 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
0.57 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1.15 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2.29 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
11.45 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دینار عراق

1 منات ترکمنستان
=
436.57 دینار عراق
10 دینار عراق
=
4,365.71 دینار عراق
25 دینار عراق
=
10,914.29 دینار عراق
50 دینار عراق
=
21,828.57 دینار عراق
100 دینار عراق
=
43,657.14 دینار عراق
150 دینار عراق
=
65,485.71 دینار عراق
200 دینار عراق
=
87,314.29 دینار عراق
250 دینار عراق
=
109,142.86 دینار عراق
500 دینار عراق
=
218,285.71 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
436,571.43 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
2,182,857.14 دینار عراق
3,860 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 3,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.64 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 3,885 تومان معامله می شد.

16,530 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 16,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.6 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,630 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار عراق به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار عراق را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار عراق و منات ترکمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)