تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

1 CAD
=
2.552 TMT
1 دلار کانادابرابر است با2.552 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.392 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403 برابر 2.552 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 2.552 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان دیروز 2.547 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
2.534 2.544 کمترین
2.589 2.568 بیشترین
2.561 2.556 میانگین
0.013 0.008 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

1 دلار کانادا
=
2.55 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
25.52 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
63.8 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
127.61 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
255.22 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
382.82 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
510.43 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
638.04 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,276.08 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2,552.15 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
12,760.76 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دلار کانادا

1 منات ترکمنستان
=
0.39 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
3.92 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
9.8 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
19.59 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
39.18 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
58.77 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
78.37 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
97.96 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
195.91 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
391.83 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
1,959.13 دلار کانادا
43,250 تومان

قیمت دلار کانادا امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403, در بازار 43,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 43,150 تومان معامله می شد.

16,950 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403, در بازار 16,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.06 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,940 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)