تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

1 CAD
=
2.593 TMT
1 دلار کانادابرابر است با2.593 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.386 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 2.593 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 2.593 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان دیروز 2.596 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
2.565 2.579 کمترین
2.650 2.612 بیشترین
2.604 2.598 میانگین
0.020 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان

1 دلار کانادا
=
2.59 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
25.93 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
64.81 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
129.63 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
259.26 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
388.89 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
518.52 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
648.15 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,296.3 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2,592.59 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
12,962.96 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دلار کانادا

1 منات ترکمنستان
=
0.39 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
3.86 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
9.64 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
19.29 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
38.57 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
57.86 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
77.14 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
96.43 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
192.86 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
385.71 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
1,928.57 دلار کانادا
42,550 تومان

قیمت دلار کانادا امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 42,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,550 تومان معامله می شد.

16,420 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 16,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.06 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,410 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)