تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

1 TRY
=
0.112 TMT
1 لیر ترکیهبرابر است با0.112 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با8.917 لیر ترکیه
نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 0.112 است. یعنی 1 لیر ترکیه برابر است با 0.112 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان دیروز 0.112 بود.

آمار مربوط به تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.112 0.112 کمترین
0.122 0.116 بیشترین
0.119 0.114 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ لیر ترکیه به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

1 لیر ترکیه
=
0.11 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
1.12 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
2.8 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
5.61 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
11.22 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
16.82 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
22.43 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
28.04 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
56.08 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
112.15 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
560.75 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه

1 منات ترکمنستان
=
8.92 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
89.17 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
222.91 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
445.83 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
891.66 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
1,337.49 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
1,783.31 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
2,229.14 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
4,458.29 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
8,916.57 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
44,582.86 لیر ترکیه
1,835 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 1,835 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,835 تومان معامله می شد.

16,420 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 16,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.06 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,410 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لیر ترکیه را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)