تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

1 TRY
=
0.13 TMT
1 لیر ترکیهبرابر است با0.13 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با7.703 لیر ترکیه
نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402 برابر 0.130 است. یعنی 1 لیر ترکیه برابر است با 0.130 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان دیروز 0.130 بود.

آمار مربوط به تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.128 0.129 کمترین
0.139 0.134 بیشترین
0.131 0.131 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ لیر ترکیه به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان

1 لیر ترکیه
=
0.13 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
1.3 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
3.25 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
6.49 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
12.98 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
19.47 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
25.96 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
32.45 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
64.91 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
129.81 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
649.06 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به لیر ترکیه

1 منات ترکمنستان
=
7.7 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
77.03 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
192.59 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
385.17 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
770.34 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
1,155.51 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
1,540.68 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
1,925.85 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
3,851.71 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
7,703.42 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
38,517.09 لیر ترکیه
1,835 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 1,835 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,850 تومان معامله می شد.

14,150 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 14,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (1.05 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,300 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لیر ترکیه به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لیر ترکیه را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)