تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به منات ترکمنستان

1 THB
=
0.097 TMT
1 بات تایلندبرابر است با0.097 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با10.275 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل بات تایلند به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل بات تایلند به منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 27 تیر 1403 برابر 0.097 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.097 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل بات تایلند به منات ترکمنستان دیروز 0.097 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.094 0.095 کمترین
0.097 0.097 بیشترین
0.095 0.096 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به منات ترکمنستان

1 بات تایلند
=
0.1 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
0.97 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
2.43 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
4.87 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
9.73 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
14.6 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
19.47 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
24.33 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
48.66 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
97.33 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
486.64 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به بات تایلند

1 منات ترکمنستان
=
10.27 بات تایلند
10 بات تایلند
=
102.75 بات تایلند
25 بات تایلند
=
256.86 بات تایلند
50 بات تایلند
=
513.73 بات تایلند
100 بات تایلند
=
1,027.45 بات تایلند
150 بات تایلند
=
1,541.18 بات تایلند
200 بات تایلند
=
2,054.9 بات تایلند
250 بات تایلند
=
2,568.63 بات تایلند
500 بات تایلند
=
5,137.26 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
10,274.52 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
51,372.61 بات تایلند
1,600 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 1,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.62 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,610 تومان معامله می شد.

16,430 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 16,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 230 تومان (1.38 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,660 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)