تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به سامانی تاجیکستان

1 JPY
=
0.072 TJS
1 ین ژاپنبرابر است با0.072 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با13.984 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل ین ژاپن به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل ین ژاپن به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 0.072 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 0.072 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل ین ژاپن به سامانی تاجیکستان دیروز 0.072 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.071 0.071 کمترین
0.075 0.073 بیشترین
0.073 0.072 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به سامانی تاجیکستان

1 ین ژاپن
=
0.07 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.72 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
1.79 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
3.58 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
7.15 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
10.73 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
14.3 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
17.88 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
35.75 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
71.51 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
357.54 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به ین ژاپن

1 سامانی تاجیکستان
=
13.98 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
139.84 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
349.61 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
699.22 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
1,398.45 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
2,097.67 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
2,796.9 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
3,496.12 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
6,992.24 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
13,984.48 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
69,922.41 ین ژاپن
44,700 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 44,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,600 تومان (6.18 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 42,100 تومان معامله می شد.

6,250 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 6,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 360 تومان (6.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,890 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)