تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن

1 USD
=
154.5 JPY
1 دلار آمریکابرابر است با154.5 ین ژاپن
1 ین ژاپنبرابر است با0.006 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن

نرخ تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن

نرخ تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 154.500 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 154.500 ین ژاپن. نرخ تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن دیروز 154.100 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن

سه ماهه یکماهه  
146.400 150.700 کمترین
154.600 154.600 بیشترین
149.931 151.997 میانگین
1.862 1.021 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به ین ژاپن
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن

1 دلار آمریکا
=
154.5 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
1,545 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
3,862.5 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
7,725 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
15,450 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
23,175 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
30,900 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
38,625 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
77,250 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
154,500 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
772,500 ین ژاپن

تبدیل ین ژاپن به دلار آمریکا

1 ین ژاپن
=
0.01 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.06 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.16 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0.32 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
0.65 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
0.97 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
1.29 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
1.62 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
3.24 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
6.47 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
32.36 دلار آمریکا
66,050 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 66,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 800 تومان (1.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 66,850 تومان معامله می شد.

42,750 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 42,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 650 تومان (1.5 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 43,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ین ژاپن چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/JPY فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی ژاپن و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به ین ژاپن تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/JPY فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به ین ژاپن تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)