تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن

1 SEK
=
14.78 JPY
1 کرون سوئدبرابر است با14.78 ین ژاپن
1 ین ژاپنبرابر است با0.068 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن

نرخ تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن

نرخ تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 برابر 14.780 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 14.780 ین ژاپن. نرخ تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن دیروز 14.717 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن

سه ماهه یکماهه  
14.058 14.134 کمترین
14.767 14.767 بیشترین
14.348 14.436 میانگین
0.170 0.194 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به ین ژاپن
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن

1 کرون سوئد
=
14.78 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
147.8 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
369.5 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
739 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
1,477.99 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
2,216.99 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
2,955.98 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
3,694.98 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
7,389.95 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
14,779.9 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
73,899.52 ین ژاپن

تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

1 ین ژاپن
=
0.07 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.68 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
1.69 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
3.38 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
6.77 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
10.15 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
13.53 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
16.91 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
33.83 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
67.66 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
338.3 کرون سوئد
5,500 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 5,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (2.04 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,390 تومان معامله می شد.

37,250 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 37,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 600 تومان (1.64 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 36,650 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ین ژاپن چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به ین ژاپن تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/JPY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)