تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند سوریه به سامانی تاجیکستان

1 SYP
=
0.001 TJS
1 پوند سوریهبرابر است با0.001 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با1,174.014 پوند سوریه
نرخ تبدیل پوند سوریه به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل پوند سوریه به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل پوند سوریه به سامانی تاجیکستان امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 0.001 است. یعنی 1 پوند سوریه برابر است با 0.001 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل پوند سوریه به سامانی تاجیکستان دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند سوریه به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند سوریه به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل پوند سوریه به سامانی تاجیکستان

1 پوند سوریه
=
0 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.01 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.02 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
0.04 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
0.09 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
0.13 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
0.17 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
0.21 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
0.43 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
0.85 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
4.26 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به پوند سوریه

1 سامانی تاجیکستان
=
1,174.01 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
11,740.14 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
29,350.35 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
58,700.69 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
117,401.39 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
176,102.08 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
234,802.78 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
293,503.47 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
587,006.94 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
1,174,013.88 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
5,870,069.39 پوند سوریه
395 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 395 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (1.02 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 391 تومان معامله می شد.

4,640 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 4,640 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,630 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند سوریه به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پوند سوریه و همچنین نرخ دلار به سامانی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند سوریه را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پوند سوریه و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)