تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

1 USD
=
12,760.1 SYP
1 دلار آمریکابرابر است با12,760.1 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه امروز یکشنبه 31 تیر 1403 برابر 12,760.100 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 12,760.100 پوند سوریه. نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه دیروز 12,877.600 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
12768.200 12768.200 کمترین
12977.900 12951.900 بیشترین
12883.586 12868.460 میانگین
47.913 47.520 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

1 دلار آمریکا
=
12,760.1 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
127,601 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
319,002.5 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
638,005 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
1,276,010 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
1,914,015 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
2,552,020 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
3,190,025 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
6,380,050 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
12,760,100 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
63,800,500 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به دلار آمریکا

1 پوند سوریه
=
0 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
0.01 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
0.01 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
0.02 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
0.02 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
0.04 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
0.08 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
0.39 دلار آمریکا
57,500 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه 31 تیر 1403, در بازار 57,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 57,300 تومان معامله می شد.

450 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز یکشنبه 31 تیر 1403, در بازار 450 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (1.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 444 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پوند سوریه به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)