تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

1 USD
=
12,865.4 SYP
1 دلار آمریکابرابر است با12,865.4 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 12,865.400 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 12,865.400 پوند سوریه. نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه دیروز 12,847.700 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
12768.100 12768.100 کمترین
13002.300 13001.700 بیشترین
12956.329 12865.483 میانگین
76.657 72.454 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه

1 دلار آمریکا
=
12,865.4 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
128,654 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
321,635 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
643,270 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
1,286,540 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
1,929,810 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
2,573,080 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
3,216,350 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
6,432,700 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
12,865,400 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
64,327,000 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به دلار آمریکا

1 پوند سوریه
=
0 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
0.01 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
0.01 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
0.02 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
0.02 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
0.04 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
0.08 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
0.39 دلار آمریکا
50,400 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 50,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.2 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,300 تومان معامله می شد.

394 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 394 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.25 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 393 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پوند سوریه به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)