تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به پوند سوریه

1 SEK
=
1,169.867 SYP
1 کرون سوئدبرابر است با1,169.867 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0.001 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به پوند سوریه

نرخ تبدیل کرون سوئد به پوند سوریه

نرخ تبدیل کرون سوئد به پوند سوریه امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 1,169.867 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 1,169.867 پوند سوریه. نرخ تبدیل کرون سوئد به پوند سوریه دیروز 1,167.442 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
229.599 1160.943 کمترین
1249.919 1199.032 بیشترین
853.122 1172.463 میانگین
457.239 10.171 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به پوند سوریه

1 کرون سوئد
=
1,169.87 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
11,698.67 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
29,246.67 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
58,493.34 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
116,986.68 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
175,480.03 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
233,973.37 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
292,466.71 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
584,933.42 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
1,169,866.83 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
5,849,334.17 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به کرون سوئد

1 پوند سوریه
=
0 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.01 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
0.02 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
0.04 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
0.09 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
0.13 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
0.17 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
0.21 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
0.43 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
0.85 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
4.27 کرون سوئد
4,465 تومان

قیمت کرون سوئد امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 4,465 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,460 تومان معامله می شد.

381 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 381 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 381 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پوند سوریه به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)