تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

1 AMD
=
31.839 SYP
1 درام ارمنستانبرابر است با31.839 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0.031 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 31.839 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 31.839 پوند سوریه. نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه دیروز 31.780 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
30.300 31.761 کمترین
33.956 32.578 بیشترین
32.559 32.064 میانگین
0.769 0.220 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

1 درام ارمنستان
=
31.84 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
318.39 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
795.96 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
1,591.93 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
3,183.85 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
4,775.78 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
6,367.7 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
7,959.63 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
15,919.25 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
31,838.5 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
159,192.51 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان

1 پوند سوریه
=
0.03 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
0.31 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
0.79 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
1.57 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
3.14 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
4.71 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
6.28 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
7.85 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
15.7 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
31.41 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
157.04 درام ارمنستان
12,590 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 12,590 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 12,590 تومان معامله می شد.

395 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 395 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.25 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 396 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به درام ارمنستان و همچنین نرخ دلار به پوند سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای درام ارمنستان و پوند سوریه به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)