تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

1 AMD
=
33.019 SYP
1 درام ارمنستانبرابر است با33.019 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0.03 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 33.019 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 33.019 پوند سوریه. نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه دیروز 33.303 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
31.734 33.011 کمترین
33.421 33.421 بیشترین
32.734 33.220 میانگین
0.540 0.109 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه

1 درام ارمنستان
=
33.02 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
330.19 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
825.46 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
1,650.93 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
3,301.86 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
4,952.78 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
6,603.71 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
8,254.64 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
16,509.28 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
33,018.57 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
165,092.83 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به درام ارمنستان

1 پوند سوریه
=
0.03 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
0.3 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
0.76 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
1.51 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
3.03 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
4.54 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
6.06 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
7.57 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
15.14 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
30.29 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
151.43 درام ارمنستان
14,840 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 14,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.6 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,930 تومان معامله می شد.

449 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 449 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 448 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به درام ارمنستان و همچنین نرخ دلار به پوند سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای درام ارمنستان و پوند سوریه به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)