تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به پوند سوریه

1 EUR
=
14,021.592 SYP
1 یوروبرابر است با14,021.592 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0 یورو
نرخ تبدیل یورو به پوند سوریه

نرخ تبدیل یورو به پوند سوریه

نرخ تبدیل یورو به پوند سوریه امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 14,021.592 است. یعنی 1 یورو برابر است با 14,021.592 پوند سوریه. نرخ تبدیل یورو به پوند سوریه دیروز 14,015.477 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
13614.346 13743.446 کمترین
14227.113 14227.113 بیشترین
13864.140 13971.003 میانگین
122.614 99.794 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل یورو به پوند سوریه

1 یورو
=
14,021.59 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
140,215.92 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
350,539.8 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
701,079.61 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
1,402,159.21 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
2,103,238.82 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
2,804,318.43 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
3,505,398.04 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
7,010,796.07 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
14,021,592.15 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
70,107,960.74 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به یورو

1 پوند سوریه
=
0 یورو
10 یورو
=
0 یورو
25 یورو
=
0 یورو
50 یورو
=
0 یورو
100 یورو
=
0.01 یورو
150 یورو
=
0.01 یورو
200 یورو
=
0.01 یورو
250 یورو
=
0.02 یورو
500 یورو
=
0.04 یورو
1000 یورو
=
0.07 یورو
5000 یورو
=
0.36 یورو
55,150 تومان

قیمت یورو امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 55,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.09 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 55,100 تومان معامله می شد.

395 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 395 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 395 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پوند سوریه به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)