تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به پوند سوریه

1 GBP
=
16,153.477 SYP
1 پوند انگلیسبرابر است با16,153.477 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به پوند سوریه

نرخ تبدیل پوند انگلیس به پوند سوریه

نرخ تبدیل پوند انگلیس به پوند سوریه امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 16,153.477 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 16,153.477 پوند سوریه. نرخ تبدیل پوند انگلیس به پوند سوریه دیروز 16,184.761 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
15702.536 15797.448 کمترین
16478.580 16184.761 بیشترین
15986.973 16000.158 میانگین
177.868 114.134 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به پوند سوریه

1 پوند انگلیس
=
16,153.48 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
161,534.77 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
403,836.92 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
807,673.83 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
1,615,347.66 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
2,423,021.49 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
3,230,695.32 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
4,038,369.15 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
8,076,738.31 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
16,153,476.61 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
80,767,383.06 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به پوند انگلیس

1 پوند سوریه
=
0 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
0 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
0 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
0.01 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
0.01 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
0.01 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
0.02 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
0.03 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
0.06 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
0.31 پوند انگلیس
63,550 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 63,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 63,400 تومان معامله می شد.

397 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 397 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.51 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 395 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پوند سوریه به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)