تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان

1 SGD
=
8.051 TJS
1 دلار سنگاپوربرابر است با8.051 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.124 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 8.051 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 8.051 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان دیروز 8.043 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
8.010 8.010 کمترین
8.230 8.137 بیشترین
8.132 8.085 میانگین
0.046 0.038 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان

1 دلار سنگاپور
=
8.05 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
80.51 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
201.27 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
402.53 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
805.07 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,207.6 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1,610.14 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,012.67 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
4,025.35 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
8,050.7 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
40,253.49 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور

1 سامانی تاجیکستان
=
0.12 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.24 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
3.11 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
6.21 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
12.42 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
18.63 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
24.84 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
31.05 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
62.11 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
124.21 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
621.06 دلار سنگاپور
47,650 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 47,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.1 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 47,700 تومان معامله می شد.

5,920 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 5,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.17 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,930 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)