تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور

1 USD
=
1.362 SGD
1 دلار آمریکابرابر است با1.362 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.734 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 1.362 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 1.362 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور دیروز 1.361 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
1.330 1.345 کمترین
1.365 1.365 بیشترین
1.345 1.353 میانگین
0.007 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور

1 دلار آمریکا
=
1.36 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
13.62 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
34.05 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
68.1 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
136.2 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
204.3 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
272.4 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
340.5 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
681 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1,362 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
6,810 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا

1 دلار سنگاپور
=
0.73 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
7.34 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
18.36 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
36.71 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
73.42 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
110.13 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
146.84 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
183.55 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
367.11 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
734.21 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
3,671.07 دلار آمریکا
66,400 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 66,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 500 تومان (0.75 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 66,900 تومان معامله می شد.

48,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 48,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 49,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/SGD فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به دلار سنگاپور تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)