تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

1 SEK
=
0.127 SGD
1 کرون سوئدبرابر است با0.127 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با7.866 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 برابر 0.127 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.127 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور دیروز 0.127 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.124 0.124 کمترین
0.130 0.127 بیشترین
0.127 0.125 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

1 کرون سوئد
=
0.13 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.27 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
3.18 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
6.36 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
12.71 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
19.07 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
25.43 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
31.78 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
63.57 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
127.13 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
635.67 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد

1 دلار سنگاپور
=
7.87 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
78.66 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
196.64 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
393.29 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
786.57 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,179.86 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,573.15 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,966.43 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,932.86 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
7,865.73 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
39,328.64 کرون سوئد
5,510 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 5,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (2.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,390 تومان معامله می شد.

43,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 43,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 700 تومان (1.64 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)