تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

1 SEK
=
0.128 SGD
1 کرون سوئدبرابر است با0.128 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با7.811 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 0.128 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.128 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور دیروز 0.128 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.122 0.122 کمترین
0.129 0.129 بیشترین
0.124 0.126 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور

1 کرون سوئد
=
0.13 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.28 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
3.2 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
6.4 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
12.8 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
19.2 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
25.6 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
32 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
64.01 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
128.02 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
640.09 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به کرون سوئد

1 دلار سنگاپور
=
7.81 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
78.11 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
195.28 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
390.57 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
781.14 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,171.71 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,562.28 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,952.84 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,905.69 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
7,811.38 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
39,056.89 کرون سوئد
4,870 تومان

قیمت کرون سوئد امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 4,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,865 تومان معامله می شد.

38,070 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 38,070 تومان است که نسبت به روز گذشته 220 تومان (0.58 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 37,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)