تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به دلار سنگاپور

1 AUD
=
0.876 SGD
1 دلار استرالیابرابر است با0.876 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.141 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402 برابر 0.876 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 0.876 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار سنگاپور دیروز 0.881 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.867 0.868 کمترین
0.910 0.881 بیشترین
0.885 0.874 میانگین
0.013 0.004 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به دلار سنگاپور

1 دلار استرالیا
=
0.88 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
8.76 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
21.91 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
43.82 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
87.64 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
131.47 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
175.29 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
219.11 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
438.22 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
876.44 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
4,382.2 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا

1 دلار سنگاپور
=
1.14 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
11.41 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
28.52 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
57.05 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
114.1 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
171.15 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
228.2 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
285.24 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
570.49 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
1,140.98 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
5,704.89 دلار استرالیا
31,780 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 31,780 تومان است که نسبت به روز گذشته 520 تومان (1.61 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 32,300 تومان معامله می شد.

36,270 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 36,270 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (1.09 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,670 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار AUD/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور و سایت رزرو بانک استرالیا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار AUD/SGD فارکس می توانید دلار استرالیا خود را به دلار سنگاپور تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)