تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به دلار سنگاپور

1 CAD
=
0.988 SGD
1 دلار کانادابرابر است با0.988 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.013 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار سنگاپور امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 0.988 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 0.988 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار سنگاپور دیروز 0.987 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.986 0.986 کمترین
0.997 0.997 بیشترین
0.991 0.990 میانگین
0.003 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به دلار سنگاپور

1 دلار کانادا
=
0.99 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
9.88 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
24.69 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
49.38 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
98.76 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
148.13 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
197.51 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
246.89 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
493.78 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
987.56 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
4,937.82 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به دلار کانادا

1 دلار سنگاپور
=
1.01 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
10.13 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
25.31 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
50.63 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
101.26 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
151.89 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
202.52 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
253.15 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
506.3 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1,012.59 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
5,062.96 دلار کانادا
42,100 تومان

قیمت دلار کانادا امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 42,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.47 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,300 تومان معامله می شد.

42,600 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 42,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.58 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CAD و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)