تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به دلار سنگاپور

1 MYR
=
0.285 SGD
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.285 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با3.512 رینگیت مالزی
نرخ تبدیل رینگیت مالزی به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به دلار سنگاپور امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 0.285 است. یعنی 1 رینگیت مالزی برابر است با 0.285 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل رینگیت مالزی به دلار سنگاپور دیروز 0.285 بود.

آمار مربوط به تبدیل رینگیت مالزی به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.280 0.283 کمترین
0.286 0.286 بیشترین
0.284 0.285 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ رینگیت مالزی به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل رینگیت مالزی به دلار سنگاپور

1 رینگیت مالزی
=
0.28 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
2.85 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
7.12 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
14.24 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
28.48 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
42.71 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
56.95 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
71.19 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
142.38 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
284.76 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
1,423.79 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به رینگیت مالزی

1 دلار سنگاپور
=
3.51 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
35.12 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
87.79 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
175.59 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
351.17 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
526.76 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
702.35 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
877.94 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
1,755.87 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
3,511.75 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
17,558.74 رینگیت مالزی
13,490 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 13,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 390 تومان (2.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 13,880 تومان معامله می شد.

47,400 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 47,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,350 تومان (2.77 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 48,750 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس رینگیت مالزی را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)