تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور

1 RUB
=
0.015 SGD
1 روبل روسیهبرابر است با0.015 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با66.983 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 0.015 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.015 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور دیروز 0.015 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.014 0.015 کمترین
0.015 0.015 بیشترین
0.014 0.015 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور

1 روبل روسیه
=
0.01 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.15 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.37 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.75 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
1.49 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
2.24 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
2.99 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
3.73 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
7.46 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
14.93 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
74.65 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به روبل روسیه

1 دلار سنگاپور
=
66.98 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
669.83 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1,674.57 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
3,349.14 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
6,698.28 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
10,047.42 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
13,396.56 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
16,745.7 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
33,491.39 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
66,982.78 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
334,913.92 روبل روسیه
568 تومان

قیمت روبل روسیه امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 568 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.71 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 564 تومان معامله می شد.

38,070 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 38,070 تومان است که نسبت به روز گذشته 220 تومان (0.58 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 37,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)