تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به دلار سنگاپور

1 THB
=
0.037 SGD
1 بات تایلندبرابر است با0.037 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با26.952 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار سنگاپور امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 0.037 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.037 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل بات تایلند به دلار سنگاپور دیروز 0.037 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.037 0.037 کمترین
0.037 0.037 بیشترین
0.037 0.037 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به دلار سنگاپور

1 بات تایلند
=
0.04 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.37 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.93 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
1.86 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
3.71 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
5.57 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
7.42 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
9.28 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
18.55 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
37.1 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
185.51 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به بات تایلند

1 دلار سنگاپور
=
26.95 بات تایلند
10 بات تایلند
=
269.52 بات تایلند
25 بات تایلند
=
673.81 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,347.62 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,695.23 بات تایلند
150 بات تایلند
=
4,042.85 بات تایلند
200 بات تایلند
=
5,390.46 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6,738.08 بات تایلند
500 بات تایلند
=
13,476.15 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
26,952.31 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
134,761.55 بات تایلند
1,605 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 1,605 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,605 تومان معامله می شد.

43,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 43,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.12 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,250 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)