تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به دلار سنگاپور

1 EUR
=
1.456 SGD
1 یوروبرابر است با1.456 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.687 یورو
نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 24 خرداد 1403 برابر 1.456 است. یعنی 1 یورو برابر است با 1.456 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور دیروز 1.453 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
1.446 1.453 کمترین
1.468 1.468 بیشترین
1.458 1.463 میانگین
0.005 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل یورو به دلار سنگاپور

1 یورو
=
1.46 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
14.56 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
36.41 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
72.82 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
145.63 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
218.45 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
291.26 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
364.08 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
728.16 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1,456.31 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
7,281.55 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به یورو

1 دلار سنگاپور
=
0.69 یورو
10 یورو
=
6.87 یورو
25 یورو
=
17.17 یورو
50 یورو
=
34.33 یورو
100 یورو
=
68.67 یورو
150 یورو
=
103 یورو
200 یورو
=
137.33 یورو
250 یورو
=
171.67 یورو
500 یورو
=
343.33 یورو
1000 یورو
=
686.67 یورو
5000 یورو
=
3,433.33 یورو
63,750 تومان

قیمت یورو امروز پنج شنبه 24 خرداد 1403, در بازار 63,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.47 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 63,450 تومان معامله می شد.

43,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 24 خرداد 1403, در بازار 43,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.34 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/SGD فارکس می توانید یورو خود را به دلار سنگاپور تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)