تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به دلار سنگاپور

1 EUR
=
1.446 SGD
1 یوروبرابر است با1.446 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.692 یورو
نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور امروز دوشنبه 20 آذر 1402 برابر 1.446 است. یعنی 1 یورو برابر است با 1.446 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور دیروز 1.442 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
1.438 1.442 کمترین
1.467 1.467 بیشترین
1.452 1.456 میانگین
0.007 0.008 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل یورو به دلار سنگاپور

1 یورو
=
1.45 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
14.46 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
36.14 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
72.28 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
144.56 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
216.85 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
289.13 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
361.41 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
722.82 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1,445.64 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
7,228.2 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به یورو

1 دلار سنگاپور
=
0.69 یورو
10 یورو
=
6.92 یورو
25 یورو
=
17.29 یورو
50 یورو
=
34.59 یورو
100 یورو
=
69.17 یورو
150 یورو
=
103.76 یورو
200 یورو
=
138.35 یورو
250 یورو
=
172.93 یورو
500 یورو
=
345.87 یورو
1000 یورو
=
691.73 یورو
5000 یورو
=
3,458.67 یورو
54,150 تومان

قیمت یورو امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 54,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 54,250 تومان معامله می شد.

37,690 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 37,690 تومان است که نسبت به روز گذشته 140 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 37,830 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/SGD فارکس می توانید یورو خود را به دلار سنگاپور تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)