تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درهم امارات به دلار سنگاپور

1 AED
=
0.371 SGD
1 درهم اماراتبرابر است با0.371 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با2.697 درهم امارات
نرخ تبدیل درهم امارات به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل درهم امارات به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل درهم امارات به دلار سنگاپور امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 0.371 است. یعنی 1 درهم امارات برابر است با 0.371 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل درهم امارات به دلار سنگاپور دیروز 0.371 بود.

آمار مربوط به تبدیل درهم امارات به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.362 0.365 کمترین
0.372 0.372 بیشترین
0.366 0.368 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ درهم امارات به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل درهم امارات به دلار سنگاپور

1 درهم امارات
=
0.37 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
3.71 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
9.27 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
18.54 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
37.08 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
55.62 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
74.16 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
92.7 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
185.41 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
370.81 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
1,854.07 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به درهم امارات

1 دلار سنگاپور
=
2.7 درهم امارات
10 درهم امارات
=
26.97 درهم امارات
25 درهم امارات
=
67.42 درهم امارات
50 درهم امارات
=
134.84 درهم امارات
100 درهم امارات
=
269.68 درهم امارات
150 درهم امارات
=
404.52 درهم امارات
200 درهم امارات
=
539.35 درهم امارات
250 درهم امارات
=
674.19 درهم امارات
500 درهم امارات
=
1,348.38 درهم امارات
1000 درهم امارات
=
2,696.77 درهم امارات
5000 درهم امارات
=
13,483.85 درهم امارات
18,080 تومان

قیمت درهم امارات امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 18,080 تومان است که نسبت به روز گذشته 140 تومان (0.77 درصد) کاهش یافته است. هر واحد درهم امارات ، روز گذشته با قیمت 18,220 تومان معامله می شد.

48,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 48,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 49,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درهم امارات به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی امارات بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درهم امارات را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درهم امارات به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)